Gebruiksvoorwaarden Vodafone Community

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van en het deelnemen aan de Vodafone Community. Vodafone heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden aan te passen.

Als je een bijdrage wilt plaatsen op de Vodafone Community, moet je je registreren als gebruiker. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel de Vodafone Community bezoeken, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

Bijdragen van gebruikers worden niet voorafgaand door Vodafone gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Vodafone.

Gebruikers van de Vodafone Community moeten voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Er kunnen onjuistheden in staan die mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben. 

Vodafone adviseert gebruikers om voorzichtig om te gaan met persoonlijke informatie en de beveiliging van de gebruiker zijn hardware en software. Gebruikers onder de 16 jaar moeten vooraf toestemming aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen om deel te nemen aan de Vodafone Community. 

Persoonsgegevens en nieuwsbrieven


De persoonlijke gegevens die de gebruiker aan Vodafone verstrekt bij de registratie als gebruiker van de Vodafone Community worden verzameld om de gebruiker in staat te stellen de Vodafone Community te gebruiken, de Vodafone Community te beheren en te optimaliseren, om de gebruiker zijn wachtwoord toe te sturen en om eventueel met de gebruiker in contact te komen over zijn bijdrage.

Een aantal persoonlijke gegevens die je bij je registratie en profiel kunt invullen, zijn inzichtelijk voor andere gebruikers van de Vodafone Community. Wij adviseren hier rekening mee te houden. Wil je liever niet dat andere gebruikers deze gegevens zien, (zoals bijvoorbeeld je leeftijd) houd hier dan rekening mee.

De bijdrage die wordt toegevoegd door gebruikers kan worden ingezet voor Vodafone Community nieuwsbrieven. Gebruikers van de Vodafone Community gaan akkoord met het ontvangen van een Vodafone Community nieuwsbrief. Afmelding van de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk en geschiedt door middel van de uitschrijfoptie in de nieuwsbrief.

Wij willen dat de inloggegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij hebben daarom passende technische maatregelen getroffen om de inloggegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 

Auteursrecht en andere rechten


De gebruiker verleent Vodafone het recht de content die wordt toegevoegd door de gebruiker, openbaar te maken en te gebruiken via haar website en overige kanalen. Ook nadat een gebruiker zijn account heeft laten verwijderen. Dit omdat er anders een mogelijkheid wordt gecreëerd, dat waardevolle content van de Vodafone Community verwijderd moet worden.

Daar tegenover staat dat de Vodafone zich tevens het recht voorbehoud om content te kunnen verwijderen, aanpassen en inkorten zonder daarvoor (voorafgaande) toestemming van de gebruiker heeft gekregen. Dit kunnen wij in ieder geval doen indien wij zien dat een bijdrage niet in lijn is met deze gebruikersvoorwaarden of onze huisregels.

Een gebruiker mag geen auteursrechtelijk beschermd werk van derden op het forum plaatsen c.q. openbaar maken.

Aansprakelijkheid


Vodafone is niet aansprakelijk voor enige schade die gebruikers lijden door deelname aan dit forum.

Huisregels

Wil je meer weten over de huisregels van de Vodafone Community. Klik hier.