Menu Toggle

Welkom op de Vodafone Community

Privacy en Veiligheid

Mobiel - SPAM/Phishing

Oud Vodafone Medewerker

We horen regelmatig dat klanten verdachte e-mailberichten ontvangen. Daarbij lijkt het alsof Vodafone de afzender is. In de bijlage zit vaak een schadelijk virus. Spammers ensilhouette.png internetcriminelen versturen dit soort berichten uit naam van diverse grote bedrijven, zoals banken en telecomproviders.

  


 

Achtergrond: waar gaat het over?

Uit naam van grote, wereldwijd opererende bedrijven worden fraudeleuze mailberichten verzonden naar grote aantallen willekeurige emailadressen. Hierin staan de meest uiteenlopende berichten. Bijvoorbeeld dat je een loterij hebt gewonnen. Of jouw mailadres is uitgeloot voor een prijs in een grote promotiecampagne. Ook worden vacatures of zakelijke voorstellen aangeboden. Sommige mailberichten verwijzen naar werkzaamheden of problemen bij het bedrijf.

Vaak wordt gevraagd om de mail te beantwoorden met persoonlijke details, zoals je naam, paspoort- en zelfs bankrekeningnummers. Soms wordt er een link meegestuurd die jou vervolgens naar een website verwijst waar deze informatie wordt gevraagd.

"LET OP! Vodafone waarschuwt haar klanten dat deze e-mails NIET afkomstig zijn van Vodafone, ook al lijkt dit door het gebruik van de naam Vodafone in het onderwerp of afzender van de mail soms wel zo. Wij verzoeken alle ontvangers om NIET te reageren op dergelijke verzoeken en geen persoonlijke gegevens (zoals een telefoonnummer of bankrekeningnummer) te verschaffen aan de afzender(s). Wees zeer voorzichtig wanneer je onverwachte mail ontvangt van iemand die zich voordoet als een vertegenwoordiger van een groot bedrijf. Ook al ziet de mail er nog zo herkenbaar en professioneel uit. Er is een goede kans dat de mail afkomstig is van een fraudeur."Wat doet Vodafone?

Vodafone maakt melding op haar website via het nieuwscentrum of het forum.
Tips om fraude te herkennen en te voorkomen

Blijf altijd alert. Vertrouw je een bericht niet? Open het dan niet! Klik nooit op links, open 

geen bijlages maar verwijder het bericht.

 

Meer informatie hierover vind je op onze website.

 


 

Recente voorbeelden van frauduleuze berichten:

Groetjes - Kind regards
Arina
(Sinds juli 2014 ben ik geen moderator meer op het Vodafone Forum)

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
41 ANTWOORDEN
Moderator

28-01-2015

 

'' Uw betalingstermijn is verstreken'' 

 

In de maand November 2014, heeft u het maandelijkse limier van de databundel overschreden met 525MB. Aangezien dit dataverkeer als een buitenbundel-gebruik wordt gezien, rekenen wij hiervoor 10 cent per MB.

 

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling onder factuurnummer 058343HF943 alsnog te voldoen. Tot op heden hebben wij helaas nog geen reactie van u ontvangen. Wij hebben u hierover meedere malen al een brief over gestuurd.

 

Het openstaande bedrag is momenteel €52,50 (inclusief kosten).

Het bedrag zal worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van €112,95 indien het niet binnen de door ons gestelde termijn is voldaan.

 

  • Klik hier op online betalen om de factuur te voldoen, let op dat u de juiste waarde selecteert
  • U kunt nu direct uw betaling doen via IDEAL. Kies hiertoe uw eigen bank
  • Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via 3V Payment Group, ontvangt u een unieke 19-cijferige code.
  • Om de betaling succesvol te verwerken, dient u de 19-cijferige code via de link hieronder.

Vul hier uw 19-cijferige code in om de betaling succesvol te verwerken.

 

Let op: Als wij uw betaling niet voor Vrijdag 23 januari 2015 van u ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure. Voorkom bijkomende kosten.

 

U kunt niet reageren op deze e-mail. Op onze website kunt u wel reageren.

 

Hoogachtend,

Vodafone Klantenservice

Factuur en betaling

 

phishing1.jpg

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

''Automatisch incasso is mislukt:

De betaling op XXX via de automatische incasso is mislukt, wij hebben u reeds een brief geschreven om de betaling te voldoen ten belope van € 52,50. Dit echter zonder resultaat. Vermits u niet geantwoord heeft op ons vorig schrijven noch de ontvangst ervan bevestigd heeft, zijn wij genoodzaakt om u dit per mail te sturen. Wij herinneren eraan dat de aanvaarding zonder voorbehoud van onze factuur gelijkstaat met een schuldbekentenis. Het spijt ons dan ook u te moeten melden dat wij het dossier aan onze advocaat zullen overmaken indien u in gebreke blijft de schuld te vereffenen binnen de drie werkdagen te rekeneen vanaf heden.

Het huidige schrijven geldt als ultieme ingebrekestelling en als laatste gelegenheid om het vermelde bedrag te voldoen door direct online te betalen met via 3V Payment Group.

 

''Online betalen''

 

Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via 3V Payment Group, ontvangt u een unieke 19-cijferige code.

Om de betaling succesvol te verwerken, dient u de ontvangen 19-cijferige code via onze site te activeren.

 

''Activeren''

 

Wij wensen u er nog op te wijzen dat een invordering langs de gerechtelijke weg onvermijdelijk belangrijke kosten te uwen laste zou meebrengen.

Het huidige schrijven gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 

Hoogachtend,

 

Vodafone afdeling incasso

Vodafone klantenservice

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

16-10-2014

 

Enkele malen zijn er berichten verzonden die afkomstig zijn van het e-mailadres: ‘noreply@vodafone.nl’
Het onderwerp van het bericht is: ‘Uw online contract’
In het bericht wordt een (.zip) bestand meegestuurd met als naam: document.zip. 

Document_contract_pdf_zip. Daarin zit weer een bestand Document_contract_pdf.exe. Deze bijlage dient in geen geval geopend te worden.

 

Beste klant,
Bedankt voor je bezoek aan Vodafone Winkel!
Deze e-mail bevat de overeenkomst die je vandaag in Vodafone Winkel ondertekend hebt. Bewaar deze goed!
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Daarom versturen we de overeenkomst per e-mail zonder handtekening en is de overeenkomst beveiligd met het wachtwoord dat je in de winkel hebt opgegeven.
Als je onverhoopt het wachtwoord vergeten bent kun je, in de Vodafone Winkel waar je de overeenkomst afgesloten hebt, een kopie opvragen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Met vriendelijke groet,
Vodafone WinkelDear customer,
We thank you for visiting Vodafone Winkel!
This e-mail contains the agreement you signed today in the Vodafone shop. Please store this agreement for future reference.
To protect your privacy, the agreement has been sent without your signature and is secured with the password you agreed upon in the shop. You will need this password to open and view the contents of this document.
In case you forget the password, you can get a copy of the agreement by visiting the Vodafone shop where you signed the agreement. Please bring a valid identification with you.

Best regards,
Vodafone Winkel

 

LET OP: Dit bericht is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Reacties op dit bericht worden niet gelezen of doorgestuurd. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, ga dan naar je verkooppunt.

Op alle Vodafone producten en diensten zijn Algemene – en Aanvullende Dienst Voorwaarden en de Privacy Statement (samen de “Voorwaarden”) van toepassing. Door (digitale) ondertekening van de overeenkomst bent u met deze Voorwaarden akkoord gegaan. Deze Voorwaarden zijn ook (kosteloos) verkrijgbaar via Vodafone Winkel, Vodafone Klantenservice of via Vodafone website ( www.vodafone.nl ).

Disclaimer:
Dit bericht (inclusief de bijlagen) is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde in dit bericht. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming in te zien, te gebruiken of te verspreiden.
Vodafone Libertel B.V. (“Vodafone”) sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer de informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals elke aansprakelijkheid voor mogelijke schade die ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vodafone garandeert niet dat het bericht vrij is van manipulatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor het onderscheppen van elektronische berichten en/of het overbrengen van virussen.


PLEASE NOTE: This message has been sent from an automated system. Please DO NOT reply to this message as it is send from an unattended mailbox
All Vodafone products and services are subject to Terms & Conditions (also collectively known as “Voorwaarden”). These Terms & Conditions are also available (free of charge) at the Vodafone shop, Vodafone Customer Service or through the Vodafone website (www.vodafone.nl ).
Disclaimer:
This message and any files or documents attached are strictly confidential or otherwise legally protected. It is intended only for the individual or entity named. If you are not the named addressee or have received this email in error, please inform the sender immediately, delete it from your system and do not copy or disclose it or its contents or use it for any purpose. Please also note that transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free.
Vodafone Libertel BV ("Vodafone") excludes any liability for the information in this email if it is found to be incorrect, incomplete or not delivered in time, and any liability for any damages arising as a result of this email. Vodafone does not guarantee that this message is free from manipulation by third parties or computer programs used to intercept electronic messages and / or spread viruses.

 

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

Ook zijn er e-mails verzonden van e-mailadressen zoals 0612345678@vodafone.nl met als onderwerp:  foto mms id plus een reeks cijfers. Deze berichten bevatten een bijlage die in geen geval geopend moet worden.

 Deze e-mailberichten zijn niet afkomstig van Vodafone, ook al lijkt dit door het gebruik van de naam Vodafone in de mail als afzender, onderwerp of inhoud wel zo. Wij verzoeken alle ontvangers om niet te reageren, het bestand niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen.

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

‎24-07-2013

 

Variant met als onderwerp ‘Kopie Vodafone contract’. Deze e-mails bevatten ook een virus en wekken de indruk dat ze afkomstig zijn van vodafone.nl. Dit is niet het geval. Ook de ontvangers van deze e-mailberichten verzoeken we om niet te reageren, het bestand niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen.

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

In het bericht met als onderwerp 'Je hebt een nieuw bericht' wordt klanten het volgende gevraagd: 'Geachte klant, Je hebt een nieuw bericht, neem dan contact op met uw inbox door te klikken op de onderstaande link. Wachten voor uw terugkeer, Met vriendelijke groet, dames en heren, de uitdrukking van onze diepe respect.' De ontvangers van deze e-mailberichten verzoeken we om niet te reageren, de link niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen.

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

In het bericht met als onderwerp 'Vodafone rekening beperkt' staat het volgende:

'Uit onze gegevens blijkt dat er recentelijk een derde partij/illegale binnenkomst op uw Vodafone rekening is gedetecteerd. De beveiliging van uw account is onze primaire zorg, daarom hebben wij besloten om de actieve toegang tot uw account te beperken. Om deze wederom te activeren meldt u zich zo snel mogelijk aan via de onderstaande link, op deze manier behoud u uw toegang tot de rekening.

De afzender van deze berichten is no-reply@voda.nl.  Ook de ontvangers van deze e-mailberichten verzoeken we om niet te reageren, de link niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen. 

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

In duitstalige berichten met als onderwerp 'Ihre Mobilfunk-Rechnung vom <datum> im Anhang als PDF' staat het volgende:

'Guten Tag, Ihre Rechnung vom <datum> finden Sie im Anhang als PDF. Die Summe beträgt <bedrag> Euro und is am <datum> fällig. '

Hieraan is een bijlage toegevoegd.

De afzender van deze berichten is Vodafone-OnlineRechnung@vodafone.com. 

Ook de ontvangers van deze e-mailberichten verzoeken we om niet te reageren, de link niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen. 

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

14-11-2014

 

E-mails die namens Vorderingenbeheer worden gestuurd. In de mail staat vermeld dat je in de maand xx je databundel overschreden zou hebben. In de mail staat een vorderingsnummer en een link waarmee je krediet kunt kopen om de openstaande vordering te betalen. Ook staat het Vodafone logo bovenaan deze e-mail. Deze e-mail is niet van Vodafone afkomstig. We verzoeken de ontvangers van deze e-mail berichten om niet te reageren, de link niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

E-mails die vanaf afzender factuur7@fonevod.com worden gestuurd. In de mail staat vermeld dat je in de maand xx je databundel overschreden zou hebben. In de mail staat een vorderingsnummer en een link waarmee je unt betalen om de openstaande vordering te betalen. Ook staat het Vodafone logo bovenaan deze e-mail. Deze e-mail is niet van Vodafone afkomstig. We verzoeken de ontvangers van deze e-mail berichten om niet te reageren, de link niet te openen en het e-mailbericht direct te verwijderen.

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

26-2-2015

 

Op dit moment zijn er nepmails (phishing) in omloop uit naam van Intrum Justitia. Het adres waar de e-mails van afkomstig zijn is: vorderingen@intrum-justitia.com.

We willen je waarschuwen om niet in te gaan op het verzoek en de e-mail te verwijderen als deze van het adres vorderingen@intrum-justitia.com afkomstig is. 

 

Geachte mevrouw/heer.

 

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €97,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op ons IBAN-rekeningnummer XXXXXXXXXXXXX t.n.v. derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V. onder de vermelding van het referentienummer.

 

Blijft de betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen. Voor directe betaling en meer informatie over de vordering gaat u naar onze website www.intrum.nl. U kunt huervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier ook terecht voor overige vragen.

 

Hoogachtend,

Intrum Justitia

 

phishing2.jpgPhishing3.jpg

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Moderator

27-02-2015

 

Fraudepoging met brief

Hallo allemaal, 

Er zijn brieven in omloop waarin staat dat je simkaart omgewisseld gaat worden en dat wij daarvoor aan huis komen. Deze brieven zijn niet van ons afkomstig, dit is onjuiste informatie. Hieronder vind je een voorbeeld van de brief en de (uitgeschreven) tekst waar het om gaat. 

 

Onderwerp:

Omruilen SIM

 

Geachte heer,

 

Vanaf 16 Februari 2015 start Vodafone met het landelijke uitrol van onze 4G+ netwerk in Nederland.

 

Om zorg tedragen voor een snelle afhandeling bieden wij u onze sim-swap service aan. Dit houdt in dat uw huidige simkaart wordt vervangen voor een nieuwe simkaart die klaar staat voor onze nieuwe 4G+ verbinding, dit uiteraard met nummerbehoud.

 

Via onze ophaalservice zorgen wij voor een vlekkeloze afhandeling. Het inruilproces gaat als volgt. Bij het ophalen van de simkaart wordt deze gedeactiveerd en ontvangt u daarbij een nieuwe simkaart die duurzaam is en gereed is voor onze 4G+ netwerk. Uw oude simkaart wordt gerecycled voor hergebruik.

 

Op korte termijn zullen één van onze medewerkers van Vodafone klantenservice contact met u opnemen voor het maken van een afspraak en als u nog verdere vragen heeft die beantwoorden. Onze ophaalservice komt dan op de door u afgesproken tijdstip langs voor de ruiling van uw simkaart.

 

Heeft u nog vragen?

 

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling klantenservice. Het telefoonnummer is XXXX-XXXX (€1,30 per minuut). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 21:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 13:00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marco XXXXX

Directeur Klantenservice

 

phishing4.jpg

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Oud Vodafone Medewerker

13-05-2015

 

Hallo allemaal, 

 

Er zijn frauduleuze e-mails in omloopt afkomstig van e-mail adres no-reply@my-facature.com. Het onderwerp van de e-mail is 'Overschrijding data limiet'. Ik wil jullie adviseren om de e-mail direct te verwijderen uit je e-mailbox, deze zijn niet van Vodafone afkomstig!

 

Op dit moment zijn we bezig om de tekst uit de e-mail te reproduceren. Zodra we deze hebben plaatsen we het in dit topic.

Groet - Kind regards,
Annabelle

Beheerder Forum

Meer weergeven
Vodafone

18-05

 

Er zijn weer nieuwe mails in omloop met als afzender: noreply@factuur-provider.com. In deze mail wordt gevraagd om een openstaande rekening te betalen via een bijgevoegde link. Vodafone zal nooit e-mails sturen met daarin een link om een openstaande rekening te betalen. Ons advies is dus om dit niet te doen, aangezien deze mails niet van ons afkomstig zijn. Neem bij twijfel altijd even contact op met ons.

 

Voorbeeld:

 

phshing voorbeeld.jpg

Nieuw op het forum? Lees eerst de

huisregelsOp privéberichten reageer ik alleen als deze op verzoek zijn gestuurd.
Meer weergeven
Oud Vodafone Medewerker

09-06-2015

 

Er worden momenteel helaas weer phishing e-mails gestuurd waarbij het lijkt alsof wij de afzender zijn. Dit is echter niet het geval en we raden onze klanten daarom aan om de e-mail meteen te verwijderen en niet op de links te klikken. De tekst in de e-mail is als volgt:

 

Mr. / Mrs. *e-mailadres ontvanger* to you premium loyalty 

  •  50E free credit to six months per charge from 5E online:
  • Activation fee FREE
  • 6 months FREE
  • Click on the promotional message to reload and activate the free offer

Bonus Link to *e-mailadres ontvanger*

 

phishing_edit.png

 

Groetjes - Kind regards,
Nadia

Moderator

Meer weergeven
Moderator

phishing.jpg

Groet - Kind regards,
Astrid
Moderator

Smartphone Crew - Forum NL

Meer weergeven
Oud Vodafone Medewerker

Update 29-04-2016: Onderstaande e-mail wordt naast no-reply@vodafone-nl.tech; info@vodafone-nl.bid en klantenservice.nl@vodafone.com nu ook verstuurd vanaf from@vodafone.com. Ook dit is géén e-mail of e-mailadres van Vodafone.

 

Update 07-03-2016: Onderstaande e-mail wordt naast no-reply@vodafone-nl.tech en info@vodafone-nl.bid nu ook verstuurd vanaf klantenservice.nl@vodafone.com. Ook dit is géén e-mail of e-mailadres van Vodafone.

 

Update 25-02-2016: Onderstaande e-mail wordt naast no-reply@vodafone-nl.tech nu ook verstuurd vanaf info@vodafone-nl.bid. Beide e-mails en e-mailadressen zijn niet van Vodafone. 

 

18-02-2016

 

Er worden helaas weer phishing e-mails gestuurd waarbij het lijkt alsof wij de afzender zijn. Er wordt gevraagd om een openstaande rekening (de bedragen kunnen variëren) te betalen via een link. Doe dit vooral niet! We raden onze klanten daarom aan om de e-mail meteen te verwijderen en niet op de links te klikken. De tekst in de e-mail is als volgt:

 

"Uw betalingstermijn is verstreken,

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Wij hebben je e-mail ontvangen en geven hierop binnen 5 werkdagen een reactie.

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van €40,65 uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen te voldoen. Doordat het automatische incasso het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken wij u te betalen via iDEAL.

Het openstaande bedrag is momenteel €40,65 (inclusief kosten).
Het bedrag zal worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van €79,95 indien het niet binnen de door ons gestelde termijn is voldaan.

- Klik hier op: online betalen om de factuur te voldoen
- Uw openstaande bedrag is automatisch ingevuld en uw bitcoinadres
- U kunt nu direct uw betaling doen via iDEAL. Kies hiertoe uw eigen bank
- Accepteer de voorwaarden
- Klik vervolgens op Afrekenen
- Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald, ontvangt u een bevestiging email.

Let op: Als wij uw betaling niet voor vrijdag 19 februari 2016 van u ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure. Voorkom bijkomende kosten.

Hoogachtend,

Vodafone Klantenservice
Factuur en betaling" 

 

Hieronder nog een screenshot van de e-mail:

 

Uw betalingstermijn is verstreken_edit.png

Groetjes - Kind regards,
Nadia

Moderator

Meer weergeven
Vodafone

Ihre neue Rechnung als DOC

 

Ihre Kundennummer: 95843231

28.11.2016

 

Guten Tag,

Ihre Rechnung vom 28.11.2015 finden Sie im Anhang als DOC. 


Die Summe beträgt 366,27 Euro und ist am 01.12.2016 fällig.

Freundliche Grüße

Ihr Vodafone-Team

 

Screenshot:

 

rekening.png

 

 

Groet(jes),
Thomas

Moderator

Meer weergeven
Moderator

Onderwerp: MijnVodafone Factuur

 

Beste meneer/mevrouw,

 

Klik op My Vodafone, log vervolgens in om uw factuur van Vodafone in te zien.

 

Bedrag en specificaties

Deze maand is uw factuur in totaal € 116,75. De specificaties van de factuur vindt u in My Vodafone.

 

Overzicht van al uw facturen in My Vodafone

Wilt u een overzicht van al uw facturen of uw persoonlijke instellingen bekijken, ga dan naar vodafone.nl/MijnVodafone om in te loggen in uw account. Dit is uw persoonlijke Vodafone omgeving.

 

Veelgestelde vragen

Hebt u nog vragen over uw factuur en de betaling ervan, kijk dan op vodafone.nl/factuur. Hier vindt u informatie over veelgestelde vragen zoals: de betalingsmogelijkheden, de factuur online bkijken en hoe u wijzigingen doorgeeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Vodafone

phishing 2.png

Groet - Kind regards,

Serkan
Moderator


Social Media Services - Forum NL


'Als je een timmerman bent, en je maakt een prachtige commode, dan ga je niet een plaat triplex aan de achterkant gebruiken, zelfs als het tegen een muur staat en niemand het ziet. Je weet dat het er is, dus gebruik je een mooi stuk hout voor de achterkant. Omdat je 's nachts lekker wilt slapen. De esthetiek, de kwaliteit moet overal doorgevoerd worden.' (Steve Jobs, 1 februari 1985.)

Meer weergeven